Rakentamisen laatu Ry on 22.3.2022 myöntänyt Vesirak Oy:lle seuraavat RALA-pätevyydet:

– Sukellustyöt

– Vesiliikenneväylien kunnossapitotyöt

– Vedenalaiset putkitus- ja kaapelityöt

– Ranta-alueiden rakennustyöt

– Kuljetuspalvelut

RALA-pätevyys arvioinnissa tekninen osaaminen ja resurssit on todennettu referenssikohteiden sekä henkilö- ja kalustoresurssien osalta. Lisäksi varmistetaan tilaajavastuulain mukaisten vaatimusten täyttyminen.

Call Now Button